نمایش 97–108 از 108 نتیجه

منبع 600 لیتری دوجداره

منبع دوجداره 600 لیتری در آپارتمان های حداکثر 6 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد:

قطر عدسی : 70cm

طول مخزن : 150cm

قطر عدسی با جداره : 76cm

منبع 600 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 600 لیتری در آپارتمان های حداکثر 6 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 70cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 180cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 16f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 25 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 6000 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 6000 لیتری در آپارتمان های حداکثر 60 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 150cm طول مخزن : 300cm ارتفاع کل با پایه : 350cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 105f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 150 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 800 لیتری دوجداره

منبع دوجداره 800 لیتری در آپارتمان های حداکثر 8 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد:

قطر عدسی : 70cm

طول مخزن : 200cm

قطر عدسی با جداره : .78cm

منبع 800 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 800 لیتری در آپارتمان های حداکثر 8 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 80cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 185cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 20f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 35 فوت قابل ارتقاء میباشد.