نمایش دادن همه 8 نتیجه

کویل مسی 30 فوت

کویل مسی 30 فوت از یکسری لوله رفت و برگشت U شکل به قطر ۳/۴ (۱۹/۰۵) تشکیل شده است، که وظیفه آن انتقال حرارت سیالات در منابع کویل دار 1200 لیتری عمودی و افقی جهت مصارف ساختمانی و رادیاتور ها میباشد، همچنین این کویل در مبدل های حرارتی استخر و جکوزی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع کاربرد زیادی دارد. قطر صفحه : 25cm قطر درپوش چدنی و فلنج : 30cm از لوله مس ضخامت 0/7 تا 0/9 جهت آبگرم و از ضخامت 0/9 تا 1/24 جهت بخار استفاده میشود.

منبع 1500 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 1500 لیتری در آپارتمان های حداکثر 15 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 110cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 185cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 35f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 50 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 2500 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 2500 لیتری در آپارتمان های حداکثر 25 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 120cm طول مخزن : 200cm ارتفاع کل با پایه : 240cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 65f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 85 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 300 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 300 لیتری در آپارتمان های حداکثر 3 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 50cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 180cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 9f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 12 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 400 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 400 لیتری در آپارتمان های حداکثر 4 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 60cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 180cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 12f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 16 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 4000 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 4000 لیتری در آپارتمان های حداکثر 40 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 145cm طول مخزن : 250cm ارتفاع کل با پایه : 350cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 85f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 130 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 5000 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 5000 لیتری در آپارتمان های حداکثر 50 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 150cm طول مخزن : 300cm ارتفاع کل با پایه : 350cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 95f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 150 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 6000 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 6000 لیتری در آپارتمان های حداکثر 60 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 150cm طول مخزن : 300cm ارتفاع کل با پایه : 350cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 105f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 150 فوت قابل ارتقاء میباشد.